Bảng giá

Bảng giá dịch vụ tại Lutadent

Khám và tư vấn răng Giá (VNĐ) Đơn vị
Khám và tư vấn MIỄN PHÍ Lần
Chụp X-quang MIỄN PHÍ Lần
Chụp CT MIỄN PHÍ Khi Cắm Implant
Chụp Cephalo MIỄN PHÍ Khi niềng răng

 

Phục hình răng sứ Giá (VNĐ) Đơn vị
Răng sứ Mỹ 1.000.000 - 1.500.000 1 răng
Răng sứ Titan 2.000.000 - 2.500.000 1 răng
Răng sứ Zirconia Crystal 2.500.000 1 răng
Răng sứ Cercon Heat (Cercon HT) 2.000.000  1 răng

 

TOP