Giới thiệu

27 Tháng 06

Giới thiệu chung

Ra đời từ tháng 1/2014 với cơ sở duy nhất tại địa chỉ 39 Quang Trung  – TP Hà Nội, sau đó, bằng sự tin tưởng của khách hàng, Nha khoa đã mở rộng hệ thống cơ sở trên khắp cả nước và trở thành hệ thống chuỗi nha khoa tiêu...

TOP